Jun 10

Kuopion päästövähennystavoite toteutumassa

500px-Kuopio.vaakuna.svg

Päivitettyjen tietojen mukaan Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 1990 tasosta noin 35 % vuoden 2015 loppuun mennessä.  Eniten tähän ovat vaikuttaneet fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja puuperäisten polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen sekä Savon Sellulla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan teollisuuden väheneminen.

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastopoliittisen ohjelman vuonna 2008. Ohjelma koskee vuosia 2009 – 2020. Sen päätavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimpiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, resurssitehokas maankäyttö ja rakentaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen sekä erilaiset energiatehokkuussopimukseen sisältyvät toimet ja viestintäkampanjat.

Kuopio on saavuttamassa myös energiatehokkuussopimuksen tavoitteet. Vuonna 2007 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitussa sopimuksessa kaupunki on sitoutunut vähentämään oman toimintansa energiankulutusta 9 % eli 18,91 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä.  Energiansäästötavoite on laskettu vuoden 2005 energiankulutuksesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä sopimusjärjestelmän kautta raportoitujen toimenpiteiden laskennallinen säästö on yli 20 GWh.

– Toteutetuilla ja laskettavissa olevilla toimenpiteillä on saavutettu yli 1 500 000 € säästöt vuosina 2008 – 2015. Kaupungin omissa toiminnoissa syntynyt kustannussäästö on laskettu kullekin toimenpiteelle vain kerran eli toimenpiteen toteutusvuonna, kertoo ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen. Todellisuudessa toimenpiteet säästävät energiaa vielä toimenpiteen toteutusvuoden jälkeenkin.

Apr 04

KATUPÖLYTILANNE KUOPIOSSA JA VARKAUDESSA

500px-Kuopio.vaakuna.svg

Tämän vuoden katupölykausi alkoi Pohjois-Savossa pääsiäisviikolla. Kiirastorstaina ja pitkäperjantaina hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet ensimmäisen kerran ylittivät raja-arvotason 50 µg/m3. Pitoisuudet pysyivät koholla pääsiäisen yli viime viikon keskiviikkoon saakka. Loppuviikon sateiset säät puhdistivat ilmaa hyvin tehokkaasti ja laskivat pölypitoisuudet alhaisiksi. Pitoisuudet kääntyivät kuitenkin uudelleen nousuun viikonloppuna lauantain ja sunnuntain aikana. Tänään maanantaina liikenteen vilkastuttua viikonlopun jälkeen hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat olleet jälleen korkeita sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Katupölyä on tällä hetkellä koko kaupunkialueella sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Pölypitoisuudet ovat jonkin verran laskeneet aamun ja aamupäivän varsin korkeista lukemista. Katujen suolaus ja puhdistus on hillinnyt pitoisuuksia Kuopiossa.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso on tänä keväänä ylitetty Kuopion ja Varkauden mittausasemilla seuraavasti:

  • Kuopion Kasarmipuistossa 2 kertaa

  • Kuopion Maaherrankadulla 5 kertaa

  • Kuopion Sorsasalossa 6 kertaa

  • Kuopion Tasavallankadulla 4 kertaa

  • Varkauden Päiviönsaarella 5 kertaa.

Katupölyä on ilmassa vielä ainakin tiistaina. Keskiviikoksi ennustettu sade parantanee ilmanlaatua jälleen huomattavasti.

Tällä hetkellä vallitsevat pölypitoisuudet eivät vielä aiheuta merkittävää terveyshaittaa perusterveillä henkilöillä. Vakavista hengityselin- ja verenkiertoelinsairauksista kärsivät voivat kuitenkin saada oireita. Tällaisten henkilöiden on syytä välttää liikkumista ja oleskelua vilkkaimmissa liikenneympäristöissä.