Apr 04

KATUPÖLYTILANNE KUOPIOSSA JA VARKAUDESSA

500px-Kuopio.vaakuna.svg

Tämän vuoden katupölykausi alkoi Pohjois-Savossa pääsiäisviikolla. Kiirastorstaina ja pitkäperjantaina hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet ensimmäisen kerran ylittivät raja-arvotason 50 µg/m3. Pitoisuudet pysyivät koholla pääsiäisen yli viime viikon keskiviikkoon saakka. Loppuviikon sateiset säät puhdistivat ilmaa hyvin tehokkaasti ja laskivat pölypitoisuudet alhaisiksi. Pitoisuudet kääntyivät kuitenkin uudelleen nousuun viikonloppuna lauantain ja sunnuntain aikana. Tänään maanantaina liikenteen vilkastuttua viikonlopun jälkeen hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat olleet jälleen korkeita sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Katupölyä on tällä hetkellä koko kaupunkialueella sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Pölypitoisuudet ovat jonkin verran laskeneet aamun ja aamupäivän varsin korkeista lukemista. Katujen suolaus ja puhdistus on hillinnyt pitoisuuksia Kuopiossa.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso on tänä keväänä ylitetty Kuopion ja Varkauden mittausasemilla seuraavasti:

  • Kuopion Kasarmipuistossa 2 kertaa

  • Kuopion Maaherrankadulla 5 kertaa

  • Kuopion Sorsasalossa 6 kertaa

  • Kuopion Tasavallankadulla 4 kertaa

  • Varkauden Päiviönsaarella 5 kertaa.

Katupölyä on ilmassa vielä ainakin tiistaina. Keskiviikoksi ennustettu sade parantanee ilmanlaatua jälleen huomattavasti.

Tällä hetkellä vallitsevat pölypitoisuudet eivät vielä aiheuta merkittävää terveyshaittaa perusterveillä henkilöillä. Vakavista hengityselin- ja verenkiertoelinsairauksista kärsivät voivat kuitenkin saada oireita. Tällaisten henkilöiden on syytä välttää liikkumista ja oleskelua vilkkaimmissa liikenneympäristöissä.

Mar 29

Porvoon kaupunki: Katupöly heikentää ilmanlaatua

500px-Porvoo.vaakuna.svg

Hengitettävien hiukkasten pitoisuus on Porvoon Rihkamatorilla sijaitsevan ilmanlaadun mittausaseman mittaustulosten mukaan ylittänyt maanantaina 28.3.2016 sille asetetun vuorokautisen raja-arvotason (50 µg/m3). Vuorokauden keskimääräinen pitoisuus oli 66 µg/m3. Varsinainen raja-arvo ylittyy, kun taso on ylittynyt kalenterivuoden kuluessa yli 35 päivänä. Kohonneet hiukkaspitoisuudet aiheutuvat katujen varsilla olevasta hiekoitushiekasta ja asfalttipölystä, jotka kohoavat kuivalla säällä liikenteen vaikutuksesta ilmaan.

Kuiva ja aurinkoinen sää kuivattaa todennäköisesti tänään katuja, mikä aiheuttaa pölyämistä ja ilmanlaadun heikkenemistä päivän kuluessa. Huomenna keskiviikkona saattaa tulla heikkoja sadekuuroja, jotka voivat hillitä hieman katujen pölyämistä.

Porvoon ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n internetsivustolta osoitteesta https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/uusimaa/Sivut/uusimaa-siirrettava.aspx

Hiekoitushiekan poisto on aloitettu tänään. Ensimmäiseksi puhdistetaan Mannerheiminkatu ja Aleksanterinkatu. Puhdistuskaluston saatavuuden mukaan kuntatekniikka pyrkii kastelemaan katujen pintoja pölyämisen ehkäisemiseksi katupölylle herkkien kohteiden ympäristössä.

Ilmansaasteille herkkiä väestöryhmiä ovat astmaatikot, lapset sekä sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat ikääntyneet. Lapsilla tyypillisiä oireita ovat nuha ja yskä, kun taas hengitys- ja sydänsairailla voi esiintyä sairaudelle tyypillisiä oireita, kuten hengenahdistusta tai rintakipua. Äkillisten hengitys- ja sydänoireiden tai allergiaoireiden lievittämiseen määrätyt lääkkeet on hyvä pitää katupölykaudella mukana ulkona liikuttaessa, ja oireiden ilmaantuessa niitä tulee käyttää ohjeen mukaan. Riskiryhmien olisi myös hyvä mahdollisuuksien mukaan välttää liikkumista keskustan alueilla ilmanlaadun ollessa huono.

Mar 24

Porvoon kaupunki: Ilman hiukkaspitoisuudet korkeita

500px-Porvoo.vaakuna.svg

Porvoon Rihkamatorilla sijaitsee tänä vuonna Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kiertävä ilmanlaadun mittausasema, joka mittaa typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ilmassa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus on mittaustulosten mukaan ylittänyt keskiviikkona 23.3.2016 sille asetetun raja-arvon (50 µg/m3). Pitoisuus oli 66 µg/m3. Kohonneet hiukkaspitoisuudet aiheutuvat katujen varsilla olevasta hiekoitushiekasta ja asfalttipölystä, jotka kohoavat kuivalla säällä liikenteen vaikutuksesta ilmaan.

Tällä hetkellä ilmanlaatu vilkasliikenteisten katujen ja väylien varrella on paikoin välttävä tai huono liikenteen pakokaasujen sekä katupölyn vuoksi. Pölyä on ilmassa eniten ruuhka-aikoina. Ilmatieteenlaitoksen arvion mukaan ilmanlaatu on huono todennäköisesti perjantaille asti. Perjantai-iltapäivälle ennustetut ajoittaiset lumi- tai vesisateet parantavat ilmanlaatua.

Katupölyä torjutaan keskustan alueella kaduille levitettävän suolaliuoksen avulla. Yöpakkasista johtuen varsinaisiin puhdistustoimiin ei ole vielä päästy. Kaupungin kuntatekniikka ja ympäristönsuojelu seuraavat tilannetta.

Ilmansaasteille herkkiä väestöryhmiä ovat astmaatikot, lapset sekä sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat ikääntyneet. Lapsilla tyypillisiä oireita ovat nuha ja yskä, kun taas hengitys- ja sydänsairailla voi esiintyä sairaudelle tyypillisiä oireita, kuten hengenahdistusta tai rintakipua. Äkillisten hengitys- ja sydänoireiden tai allergiaoireiden lievittämiseen määrätyt lääkkeet on hyvä pitää katupölykaudella mukana ulkona liikuttaessa, ja oireiden ilmaantuessa niitä tulee käyttää ohjeen mukaan. Riskiryhmien olisi myös hyvä mahdollisuuksien mukaan välttää liikkumista keskustan alueilla ilmanlaadun ollessa huono.