Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimet näkyväksi ilmastovahti-palvelun kautta

Kotkan ja Kouvolan kaupungit ottavat käyttöön vahtipalvelut kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden seuraamiseen. Kotkalle käyttöön tulee Ilmastovahti ja Kouvolalle Ympäristövahti. Palvelun avulla parannetaan kaupunkien tekemän ilmasto- ja ympäristötyön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tästä julkisesta palvelusta kuka tahansa voi seurata kaupunkien toimenpiteiden etenemistä ja ilmastotoimien vaikutuksia.

Kotkan kaupungin Ilmastovahti julkaistaan 1.6.2022 verkko-osoitteessa www.ilmastovahti.kotka.fi  ja Kouvolan Ympäristövahti www.ymparistovahti.kouvola.fi.

Ympäristövahti-palveluun on koottu tiedot Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman teemoista, toimenpiteistä ja mittareista.  Ympäristövahti helpottaa toimenpiteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia.  Työkalun avulla ympäristötyön tilannekuvan hahmottaminen selkeytyy ja kytkeytyy osaksi kaupungin johtamisjärjestelmiä.

Kotkan ja Kouvolan ilmastotyön taustalla ovat kaupunkien Hinku-sitoumukset vuodelta 2019, jonka myötä kaupungit tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.  Käytännön ilmastotyötä Kotkassa ohjaa vuonna 2020 valmistunut Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelma 2021. Kouvolassa ympäristötavoitteita ohjaa Kouvolan ympäristöohjelma, jossa hiilineutraalisuustavoitteen lisäksi on tavoitteet luonnon monimuotoisuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Ilmastoseuranta – Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimien seuranta tuloksekkaaksi ja näkyväksi -hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta. Työ tehdään kilpailutettuna konsulttiselvityksenä. Hankinnan kustannukset katetaan ympäristöministeriön myöntämästä hankerahoituksesta.