Helsingin päästöt eivät laske odotetusti: Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa päivitetään

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Vaikka merkittäviä päästövähennyksiä on jo saatu tehtyä, kehitys on tavoitteeseen nähden liian hidasta – HSY:n päästölaskennan mukaan kaupungin päästöt pysyivät vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla. Hiilineutraali Helsinki -ohjelmalla tähdätään suorien päästöjen vähentämiseen, ja kaupunki vastaa haasteeseen päivittämällä ohjelman.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen päästövähennysten saavuttamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Nyt ohjelmaa päivitetään uuden kaupunkistrategian linjausten mukaisesti niin, että se vastaa vuoteen 2030 aikaistettuun hiilineutraaliustavoitteeseen sekä haastavaan päästötilanteeseen. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ohjelman päivityksestä kokouksessaan 15.8.2022.

”Päästökehitys on oikeansuuntaista, mutta aivan liian hidasta. Jotta tavoitteisiin päästään, toimia pitää tehdä vaikuttavammin ja määrätietoisemmin. Kaupunki on sitoutunut ilmastotavoitteisiin vahvasti ja ne otetaan tosissaan. Nyt pitää uskaltaa asettaa etusijalle vaikuttavat toimet”, päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen toteaa.

Vaikuttavuus päivitetyn ohjelman kärkenä

Ohjelman uudistettu logiikka perustuu vaikuttavuuteen – siinä priorisoidaan toimet, jotka johtavat suoriin päästövähennyksiin ja joissa kaupungilla itsellään on eniten vaikutusvaltaa. Näitä ovat etenkin liikkuminen, rakentaminen ja energiaratkaisut.

Uudistuksessa hyödynnetään aiemmin opittua: kaupunki on analysoinut jo tehtyjä toimenpiteitä sekä niiden vaikuttavuutta. Analyysin perusteella ohjelman kärkenä ovat nyt nimenomaan tehokkaimmat toimenpiteet, joita ei jo edistetä osana muita kaupungin ohjelmia. Jatkossa toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana talousarvioprosessia, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin.

Liikenteen päästöjen osalta tavoitteisiin ei monelta osin ole päästy eikä päästä nykyisillä toimenpiteillä. Päivitetyssä ohjelmassa esitetään siksi, että kaupunki selvittää tarkemmin, mitkä ovat sen omassa päätösvallassa olevat vaikuttavimmat liikenteen päästövähennyskeinot.

Muita vuodelle 2022 ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa kaupungin toimitilojen ilmanvaihdon säätäminen tarpeenmukaiseksi, vähäpäästöisen betonin käyttäminen infrahankkeissa, ulkovalaisimien valonlähteiden vaihtaminen led-valaisimiin ja alueellisten lämmitysratkaisujen kehittäminen.

Kaupunki on jo tähänastisen Hiilineutraali Helsinki -ohjelman puitteissa edistänyt merkittävästi muun muassa rakennusten energiatehokkuutta, ja työtä jatketaan. Kaupungin uudet ja peruskorjattavat palvelurakennukset rakennetaan energiatehokkaiksi, ja rakennushankkeissa edistetään maalämpö- ja aurinkoenergian käyttöä. Kun kaupunki kaavoittaa ja luovuttaa tontteja asuinkerrostalojen rakentamiseen, taloilta edellytetään A-energialuokkaa. Kaupunki on ryhtynyt tarjoamaan taloyhtiöille myös ilmaista neuvontaa energiaremonttien edistämiseen.

Tavoitteena 80 prosentin pudotus vuodesta 1990

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteena on saada vertailuvuoden 1990 suorista päästöistä vähintään 80 prosenttia vähennettyä vuoteen 2030 mennessä, ja loput, enintään 20 prosenttia, voidaan kompensoida.

Vuoteen 2021 mennessä päästövähenemä oli 33 prosenttia. Hiilineutraaliuden saavuttaakseen kaupunki tarvitsee Hiilineutraali Helsinki -ohjelman lisäksi myös muiden toimijoiden ponnistuksia, joista keskeisissä rooleissa ovat esimerkiksi Helen Oy:n polttoaineratkaisut sekä liikkumistottumusten muutokset.

1. Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma (ehdotus kaupunginhallitukselle 15.8.2022)
2. Kaupunginhallituksen päätösasiakirjat
3. HSY:n päästölaskenta
4. Kaupungin energiaremonttineuvonta taloyhtiöille (hel.fi/energiaremontti)