Ilmatieteen laitos – Ilmanlaatu pysynyt tänä kesänä hyvänä koko Suomessa

clouds-99

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on pysynyt kevään ja kesän aikana enimmäkseen hyvänä. Ilmanlaadun kannalta suotuisat sääolosuhteet ovat auttaneet pitämään ilman epäpuhtauksien tasot Suomessa hyvänä. Myöskään kaukokulkeumat eivät aiheuttaneet merkittäviä ilmanlaatuepisodeja kesän aikana.

Kymmenen vuotta sitten laajat alueet eteläisintä Suomea peittyivät useaan otteeseen Suomeen Venäjän puolelta kulkeutuneisiin metsä- ja maastopalojen savuihin. Metsäpalot saivat aikaan erityisesti ilman pienhiukkasten pitoisuuksien kohoamisen. “Vastaavia tilanteita ei tänä kesänä ole havaittu, sillä sateinen sää on pitänyt metsäpalot kurissa sekä meillä että lähialueilla. Tänä vuonna ilmanlaadun kannalta pahimmat päivät olivat jo maalis-huhtikuussa, jolloin katupöly heikensi ilmanlaatua erityisesti isoissa kaupungeissa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Pia Anttila.

Suurimmat katupölypitoisuudet mitattiin Kuopiossa maalis-huhtikuussa ja olivat n. 260 µg/m3 tietämillä (PM10-vuorokausikeskiarvot) . Kaiken kaikkiaan myös katupölykausi jäi tänä keväänä melko laimeaksi vaikka varsinainen katupölykausi alkoi jo maaliskuun puolivälin jälkeen tienpintojen kuivuttua tavallista aikaisemmin. Maalis-huhtikuun vaihteessa Suomeen kulkeutui myös jonkin verran kulotussavuja Venäjältä, mutta pitoisuudet jäivät kuitenkin vähäisiksi.

Ilmatieteen laitos vastaa Euroopan Unionin säädösten mukaisesta ilmanlaadun seurannasta Suomen tausta-alueilla sekä toteuttaa kansainvälisiä ilmanlaadun mittausohjelmia.  Kaupunkien ilmanlaatua seuraavat kunnat itse.   Raja-arvojen ylityksiä ei ole tapahtunut tämänhetkisten tietojen missään.

www.ilmanlaatu.fi
http://ilmatieteenlaitos.fi/teematietoa-ilmanlaadusta