Katupölyä ilmassa: hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittyi 26.3. Tampereella

Tampereella mitattiin Epilän ilmanlaadun mittausasemalla tiistaina 26.3.2019 ensimmäinen hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotason ylitys tänä vuonna. Ilmanlaatu oli tänä aamuna klo 7–8 tyydyttävä Tampereen keskustassa Pirkankadun varrella ja Epilässä.

Hengitettävien hiukkasten PM10) pitoisuus oli tiistaina 26.3. Epilän mittausasemalla 75 µg/m. Vuorokausiraja-arvotaso ylittyy, kun pitoisuus on yli 50 µg/m3. Pirkankadun mittausasemalla hengitettävien hiukkasten pitoisuus ei ole ylittänyt vuorokausiraja-arvotasoaan vielä tänä vuonna.

Pirkankadun mittausasemalla PM10-pitoisuus oli kohoamassa aamupäivällä 27.3., mutta Epilässä pitoisuus oli pienempi kuin tiistaina tähän aikaa. Sade helpottaisi katupölytilannetta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Hiukkasten numeroarvon ylityksiä koskeva tiedote on nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus