KATUPÖLYKAUSI ALKAMASSA KUOPIOSSA

Kevään katupölykausi on alkamassa Kuopiossa, kun aurinkoisella säällä teiden ja katujen pinnat ovat alkaneet sulaa lumesta ja jäästä. Katupöly on pääosin hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä ja -hiekkaa, jota liikenne nostaa ilmaan.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ylitti maanantaina 14.3. selvästi raja-arvotason 50 µg/m3 Savilahden mittausasemalla. Katupölyä on tällä hetkellä eniten moottoritien vaikutuspiirissä, mutta vähitellen pölypitoisuudet kohoavat laajemminkin kaupunkialueella, kun kaupungin kadut alkavat kuivua ja lumi ja jää sulavat katujen reunustoilta.

Katupölyn lisäksi myös pienhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet ovat olleet koholla viikonlupusta lähtien. Saastepitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan aamulla sekä illalla ja yöllä. Tätä on edesauttanut se, että öisin on pakkasta ja lisäksi on ollut hyvin tyyntä, jolloin ilmansaasteet eivät pääse laimenemaan ympäristöön, vaan jäävät hengitysvyöhykkeelle maanpintatasoon.

Tilanteen arvioidaan pysyvän melko samanlaisena koko loppuviikon. Tosin perjantaiksi ennustetaan vähäistä sadetta, mikä tilapäisesti voi alentaa pölypitoisuuksia.

Pääosin pölypitoisuudet ovat tällä hetkellä vielä tasolla, jotka eivät aiheuta merkittävää terveyshaittaa. Mutta herkät henkilöt, joilla on vakavia hengityselin- tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, voivat saada oireita liikkuessaan vilkkaimmin liikennöidyissä ympäristöissä.  

Kohonneille epäpuhtauspitoisuuksille altistumista voi vähentää välttämällä oleskelua ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Jo vähänkin kauempana pääliikenneväylistä ilmanlaatu on puhtaampaa.

Oireita saavien kannattaa välttää voimakasta fyysistä ponnistelua vaativia toimia ulkona. Pölyisillä alueilla liikkuessa oloa voi helpottaa esimerkiksi käyttämällä riittävän suodatuskyvyn omaavaa hengityksensuojainta, kuten FFP2-luokan hengityksensuojainta.

Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivulla https://aqverkkokuopio.net ja valtakunnallisilla ilmanlaatusivuilla http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksissa KuopioAir ja VarkausAir, mitkä ovat ladattavissa Android käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) RAJA-ARVOTASOJEN YLITYKSET KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ VUONNA 2022

Pvm. Asema Pitoisuus (ug/m3) Raja-arvo  (ug/m3) Ylityksen syy
5.3. Savilahti 66 50 Katupöly + pakkanen
5.3. Tasavallankatu 85 50 Katupöly + pakkanen
14.3. Savilahti 75 50 Katupöly + pakkanen

PIENHIUKKASTEN (PM2,5) VUOROKAUSIOHJEARVON (WHO) YLITYKSET KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ VUONNA 2022

Pvm. Asema   Pitoisuus (ug/m3) WHO:n ohjearvo  (ug/m3) Ylityksen syy
14.3. Savilahti   16                     15                     Katupöly + pakkanen

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) RAJA-ARVOTASOJEN YLITYKSET VARKAUDESSA VUONNA 2022

Pvm. Asema Pitoisuus (ug/m3) Raja-arvo (ug/m3) Ylityksen syy
         

WHO = Maailman terveysjärjestö