:STUK: Työpaikkojen radon pitää mitata nyt myös Uuraisilla

Radonmittauspurkki. Huoneilman radonpitoisuus työpaikoilla ja kodeissa mitataan radonmittauspurkeilla. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Säteilyturvakeskus on päivittänyt luettelon alueista, joilla työnantajien pitää mitata työtilojen sisäilman radonpitoisuus. Säteilylaki velvoittaa työnantajat mittaamaan radonpitoisuuden, jos alueella aikaisemmin tehdyissä mittauksissa yli kymmenessä prosentissa tulos on ollut laissa säädettyä radonpitoisuuden viitearvoa suurempi.

Säteilyturvakeskuksen tuoreella mittausvelvoitealueiden listalla on 97 kuntaa ja 33 postinumeroaluetta. Edellinen lista oli vuodelta 2018 ja siinä oli 102 kuntaa ja 54 postinumeroaluetta.

Työnantajan radonmittausvelvollisuus koskee nyt myös Uuraisten kuntaa, sillä Uuraisten kunnan alueella 11 prosenttia aikaisemmista radonmittauksista ylittää viitearvon 300 becquerelia kuutiometrissä ilmaa. Edellisellä listalla mukana olleet Huittinen, Parkano, Punkalaidun, Saltvik, Valtimo ja Ähtäri taas poistuivat listalta, koska näissä viitearvon ylitysosuus putosi alle kymmenen prosentin.

Ylitarkastaja Katja Kojo Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että mittausvelvoitekunnat ovat työnantajilla melko hyvin tiedossa. Sen sijaan se, että mittausvelvollisuus koskee myös yksittäisiä postinumeroalueita, ei hänen mukaansa ole niinkään tuttua.

Katja Kojo muistuttaa myös, että kunta tai postinumeroalue eivät ole ainoita mittaukseen velvoittavia syitä. Esimerkiksi maanpinnan tason alapuolella olevien työtilojen radonpitoisuus on mitattava kaikkialla Suomessa.

Sisäilman radioaktiivinen radonkaasu lisää suurina pitoisuuksina riskiä sairastua keuhkosyöpään. Vain mittaamalla saadaan selville, kuinka suuri ilman radonpitoisuus on. Mittaus tehdään radonmittauspurkeilla, joita pidetään mittaamassa vähintään kahden kuukauden ajan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.