Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet

Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2020 loppuun mennessä vuoden 1990 tasosta. Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 43 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 50 prosenttia. Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 22 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 2 prosenttia.

Tiedot perustuvat Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen tilaamaan laskelmaan Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2020. Mukana laskelmissa on myös ennakkotiedot vuodesta 2021. Laskelmat on laatinut Sitowise Oy.

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 644 400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv), ja asukaskohtaiset päästöt 5,4 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv). Vähennystä päästöissä vuoden 1990 tasoon nähden on tullut noin 43 prosenttia, ja asukaskohtaisissa päästöissä noin 50 prosenttia. Kasvihuonekaasupäästöjen laskuun ovat vaikuttaneet erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen sekä puuperäisten polttoaineiden kasvanut osuus energiantuotannossa. Myös raskaan teollisuuden väheneminen on vaikuttanut merkittävästi päästöjen laskuun.

Vaikka yleinen trendi on ollut laskusuuntainen vuodesta 1990, saattaa yksittäisinä vuosina päästöissä näkyä kuitenkin myös nousua. Esimerkiksi vuodesta 2017 vuoteen 2018 Kuopion päästöt nousivat noin 8 prosenttia, jolloin kaukolämmön ja kuluttajien sähkönkulutuksen päästöissä oli myös pientä nousua.

Kuopion kaupungin oman toiminnan päästöt ovat laskeneet noin 60 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2020, vaikka kuntaliitosten myötä kaupunki on kasvanut. Merkittävin päästöjä aiheuttava sektori on rakennusten kaukolämmön kulutus, josta aiheutui 56 prosenttina kaupungin oman toiminnan päästöistä.

Vuonna 2020 Kuopion suurimmat päästöjen aiheuttajat olivat tieliikenne, teollisuus ja työkoneet sekä kaukolämpö.

Kuopion tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttina vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöjen tulisi siis olla tuolloin enintään 223 600 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv).

Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt

Suonenjoen raportin mukaan kasvihuonekaasujen päästöt olivat yhteensä 64 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv), ja päästöt asukasta kohti 9,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv) vuonna 2020. Laskua Suonenjoen kokonaispäästöissä on tullut 22 prosenttia, ja asukaskohtaisissa päästöissä noin 2 prosenttia, tarkasteltuna aikavälillä 1990-2020.

Suonenjoella suurimmat päästöt tulivat tieliikenteestä ja maataloudesta. Raportit tutustuttavissa kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.kuopio.fi/kasvihuonekaasupaastot