Harjavallassa mitattiin ulkoilman rikkidioksidipitoisuuden raja-arvon ylitys

Harjavallan Kalevan ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin 11.6.2019 kello 14.00-15.00 välisenä aikana valtioneuvoston asettaman rikkidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvon raja-arvon¹ 350 µg/m³ ylittänyt pitoisuus 505 µg/m³.  Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan hetkellisesti erittäin huono. Rikkidioksidin raja-arvon ylitys oli Harjavallassa ensimmäinen vuonna 2019, kun niitä sallitaan vuodessa 24. Korkean rikkidioksidipitoisuuden vaikutus ulottui Harjavallan keskustan alueelle.

Kohonnut rikkidioksidipitoisuus aiheutui Boliden Harjavallan ennakoimattoman tuotannon alasajon vuoksi. Tämän vuoksi ilmaan vapautui rikkidioksidipitoista prosessikaasua. Tuotanto jouduttiin ajamaan alas ennakoimattomasti, sillä vuosihuoltoseisokin jälkeen tuotannon käynnistämisessä on ilmennyt ongelmia.

Hengitystiesairauksista kärsiville kohonnut ulkoilman rikkidioksidipitoisuus saattaa aiheuttaa yskää, hengenahdistusta ja keuhkoputkien supistumista.²

Lisätietoja ilmanlaadusta ja sen seurannasta:

https://www.pori.fi/ilmanlaatu

http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Lähteet

  1. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170079

  1. Air Quality Guidelines for Europe, 2nd Edition. WHO 2000. S.194-195

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf