Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat neljä prosenttia vuonna 2018

HSY:n laskelmien mukaan muutos kaupunkien ilmastopäästöissä on seurausta muun muassa siitä, että kivihiiltä on käytetty edellisvuotta vähemmän.

Kivihiilen käyttö väheni kaikissa kaupungeissa

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 yhteensä noin 4,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Päästöt vähenivät edellisvuodesta noin neljä prosenttia. Merkittävimmistä päästölähteistä kaukolämmön päästöt vähenivät noin viisi prosenttia ja sähkön käytöstä aiheutuvat päästöt seitsemän prosenttia. Myös jätteiden käsittelyn sekä teollisuuden ja työkoneiden päästöt vähenivät. Sen sijaan esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla.

– Huomion arvoinen tekijä vuoden 2018 päästöjen kohdalla on muutos kaukolämmön polttoaineiden jakaumassa. Kivihiiltä käytettiin kaukolämmön tuotannossa selvästi edellisvuotta vähemmän kaikissa seudun kaupungeissa, kuvailee toimitusjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Kivihiilen sijaan maakaasua käytettiin lämmöntuotannossa aiempaa vuotta enemmän, mutta myös biopolttoaineiden osuus lisääntyi hieman vuodesta 2017. Uusiutuvien polttoaineiden osuus seudulla tuotetussa kaukolämmössä nousi noin yhden prosenttiyksikön ja on nyt 15 prosenttia. Vuonna 2018 Helsinki käytti määrällisesti eniten uusiutuvia lähteitä kaukolämmön tuotannossa (748 gigawattituntia, GWh) ja Espoo puolestaan suhteessa eniten (26 prosenttia).

Pääkaupunkiseudun kokonaisenergiankulutus oli viime vuonna 25 350 gigawattituntia. Energiankulutus nousi noin prosentin edellisvuodesta. Seudun energiankulutus on lisääntynyt noin 14 prosenttia verrattuna vuoteen 2000. Toisaalta seudun väkiluku on kasvanut samanaikaisesti noin 22 prosenttia.

Ilmastopäästöt asukasta kohden ovat vähentyneet 41 prosenttia vuodesta 1990

Koko seudun kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden olivat 4,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2018. Asukaskohtaiset päästöt laskivat eniten Vantaalla, jossa vähennys oli noin kuusi prosenttia, mutta muutos oli lähes yhtä suuri myös muiden kaupunkien kohdalla. Koko pääkaupunkiseutu huomioiden asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 41 prosenttia vuodesta 1990.

– Pääkaupunkiseudun päästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen, mutta laskennassa ei huomioida esimerkiksi kulutushyödykkeiden välillisiä päästöjä. Seuranta ei siksi kata ruuan tai vaikka rakennustuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä, jos ne tapahtuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella, HSY:n ilmastoasiantuntija Juha Viholainen kertoo.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018

  • Helsinki: 2,56 miljoonaa tonnia CO2-ekv, päästöjen vähennys 4 %
  • Espoo: 1,10 miljoonaa tonnia CO2-ekv, päästöjen vähennys noin 4 %
  • Vantaa: 1,07 miljoonaa tonnia CO2-ekv, päästöjen vähennys noin 4 %
  • Kauniainen: 0,04 miljoonaa tonnia CO2-ekv, päästöjen vähennys noin 5 %
  • pääkaupunkiseutu: 4,8 miljoonaa tonnia CO2-ekv, päästöjen vähennys 4 %