:HELSINGIN SEUTU: Ilmanlaadun vuosikartta näyttää, kuinka pakokaasut vaikuttavat asuinalueisiin pääkaupunkiseudulla

Vuosikartta auttaa arvioimaan liikenteen vaikutuksia eri asuinalueiden ilmanlaatuun. Vihreä väri kuvaa hyvää ja punainen huonoa ilmanlaatua.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on julkaissut kartan, joka kuvaa autoliikenteen pakokaasujen vaikutusta eri alueiden ilmanlaatuun. Aineisto on saatavilla osoitteessa hsy.fi/ilmanlaatuvuosikartta. Kartasta ilmenee pakokaasujen pitoisuudet vuositasolla.

Kartta kuvaa autoliikenteen pakokaasujen pitoisuuksia

HSY on julkaissut ilmanlaadun kartan, josta ilmenee typpidioksidin vuosipitoisuus eri puolilla pääkaupunkiseutua. Typpidioksidi on enimmäkseen peräisin liikenteen pakokaasuista. Käyttäjä saa aikaisempaa tarkempaa tietoa liikenteen pakokaasujen vaikutuksesta esimerkiksi oman asuinalueensa ilmanlaatuun.

– Jos etsii uutta asuinpaikkaa tai haluaa tietää, miten liikenteen pakokaasut vaikuttavat oman asuinseudun ilmanlaatuun vuositasolla, kartta on tässä apuna, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa.

Ilmanlaadulla on merkitystä terveydelle. Erityisen herkkiä ilmansaasteiden terveyshaitoille ovat ikääntyneet hengitys- ja sydänsairaat, pienet lapset sekä kaikenikäiset astmaatikot. Siten on olennaista, missä asuu ja liikkuu.

Kartan tiedot perustuvat mittauksiin ja mallinnukseen

HSY:n ilmanlaatukartassa visualisoidaan Ilmatieteen laitoksen kehittämän mallin tuloksia. Kartta kuvaa aikaisempia ilmanlaatumallinnuksia tarkemmin eri alueiden ilmanlaadun vaihtelua vuositasolla. Kartta perustuu vuoden 2019 tietoihin.

– Kartta kertoo hyvin tarkkaan ilmanlaadusta vilkasliikenteisillä alueilla. Kartta perustuu mallinnukseen, joka hyödyntää ilmanlaadun mittauksia sekä ottaa huomioon muun muassa sään, liikennemäärät ja ilmansaasteiden kulkeutumisen Suomen rajojen ulkopuolelta, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Lasse Johansson sanoo.

– Vuosikarttaa on kehitetty useissa eri hankkeissa, viimeisimpänä HOPE- eli Healthy Outdoor Premises for Everyone -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja edistää sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla Helsingissä, HOPE-hankkeen projektipäällikkö Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungilta kertoo.

Vuosikartan lisäksi HSY on julkaissut jo aiemmin reaaliaikaisen ilmanlaatukartan, joka kertoo, millaista ilmaa hengität juuri nyt ulkona. Reaaliaikaisesta ilmanlaatukartasta voi katsoa ilmanlaatuindeksin sekä hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoisuudet. Ilmanlaadun vuosipitoisuuskarttaa on kehitetty HOPE-hankkeessa sekä jo päättyneissä HAQT (Helsinki metropolitan Air Quality Testbed) ja CITYZER (Services for effective decision making and environmental resilience) -hankkeissa. HOPE-hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, HSY, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oyj, Useless Company ja Forum Virium Helsinki. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja: